Roel Coutinho

Titels Prof. dr.
Initials R.A.
Main position Directeur RIVM
Chair Epidemiologie en preventie van infectieziekten in het veterinair-humane domein
Employed by Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektenbestrijding RIVM
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
tel.  030 - 274 27 67
Personal website
Research/publications