Antal van den Bosch

Titels Prof. dr.
Initials A.P.J.
Main position Hoogleraar RU
Disciplines Computer science
  Artificial intelligence, expert systems
  Communication sciences
  Language and literature studies
Chair Example-based language modelling
Division Humanities and Social Sciences Division
Section Language and Literature Section
Membership Member
Since 2012
Member of Commissie De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland
Member of Science Committee DANS
Member of Science Committee Huygens ING-KNAW
Employed by Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Letteren, Departement Communicatie- en Informatiewetenschappen
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 361 1647
a.vandenbosch@let.ru.nl
Research/publications