ECOS: Vervolgerkenning voor dertien onderzoekscholen

15 juni 2011

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen (ECOS) heeft in 2011 aan dertien onderzoekscholen vervolgerkenning verleend voor een periode van zes jaar. De ECOS erkenningsprocedure heeft tot doel een kwaliteitsstempel te verlenen aan onderzoekscholen die promotieopleidingen verzorgen. De onderzoekscholen zijn getoetst op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Een lijst met alle erkende onderzoekscholen vindt u op www.knaw.nl/ecos. Hiervan is ongeveer tweederde het resultaat van samenwerking tussen onderzoeksgroepen van meerdere universiteiten.

De onderzoekscholen waaraan vervolgerkenning is verleend zijn:

 • ASCI  
  Advanced School for Computing and Imaging
 • CERES  
  Research School for Resource Studies for Development
 • DISC  
  Dutch Institute of Systems and Control
 • ERIM  
  Erasmus Research Institute of Management
 • Mediëvistiek  
  Onderzoekschool Mediëvistiek
 • Mensenrechten  
  Onderzoekschool Rechten van de Mens
 • PE&RC
  C.T. de Wit Onderzoekschool Production Ecology & Resource Conservation
 • Posthumus Instituut  
  N.W. Posthumus Instituut. Onderzoekschool voor Economische en Sociale geschiedenis
 • RMI  
  Rudolf Magnus Instituut
 • TGLS 
  Tilburg Graduate Law School 
 • TI 
  Tinbergen Instituut
 • WIAS  
  Wageningen Institute of Animal Sciences
 • WTMC  
  Landelijke Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur

Beoordeling

De commissie constateert op basis van de beoordelingsprocedure dat onderzoekscholen terecht veel aandacht schenken aan kennismaking van promovendi met het samenwerken in een internationaal karakter om internationale ervaring op te doen en een internationaal netwerk te kunnen opbouwen.
Voor diverse onderzoekscholen geldt dat men elders in de wereld goed kijkt naar de wijze waarop het onderwijs is georganiseerd. Dit geldt in sterke mate voor kleinere vakgebieden die vaak in een interuniversitaire setting opereren. Het Nederlandse hoger onderwijs wordt hierdoor internationaal beter op de kaart gezet.

Herziening ECOS

In 2010 heeft de commissie een herziening doorgevoerd om de ECOS-procedure en evaluaties volgens het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) beter op elkaar aan te laten sluiten. De ECOS heeft de beoordeling van de aanvragen voor hererkenning verricht aan de hand van het herziene protocol. In haar oordeel onderscheidt de ECOS het opleidings- en begeleidingsprogramma en de organisatie van de school als onderzoekchool.
In het protocol van de ECOS  staan richtlijnen over de beoordelingscriteria, procedures en termijnen.

Geschiedenis ECOS

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen is in 1992 op verzoek van de minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Akademie ingesteld. Sinds dat jaar vinden jaarlijks beoordelingsrondes plaats. De commissie treedt zelfstandig op en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Louise Fresco.