Kennisinstellingen en bedrijfsleven op de bres voor de kenniseconomie

3 september 2012

Bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen voor de toekomst van de Nederlandse (kennis)economie. Nederland heeft de ambitie om in de wereldtopvijf van kenniseconomieën te komen, maar zal structureel meer moeten investeren om dit doel te realiseren. Dat stellen de HBO-raad, de KNAW, MKB Nederland, NWO, TNO, VNO-NCW en de VSNU in een manifest dat vandaag het licht ziet.

De door de kennisorganisaties en de werkgevers voorgestane aanpak gaat uit van een combinatie van vrij en ongebonden onderzoek, dat altijd tot grote wetenschappelijke doorbraken en innovaties heeft geleid, en toegepast onderzoek dat ondernemingen helpt te innoveren. Door daarbij met de Europese Commissie op te trekken kan Nederland bovendien meer rendement halen uit de in Europa geïnvesteerde euro’s.

Om de topvijfambitie te kunnen realiseren vinden de organisaties dat het nieuwe kabinet meer geld moet reserveren voor nieuwsgierigheidsgedreven (fundamenteel) onderzoek op alle wetenschapsgebieden. Het is essentieel dat de klap van het wegvallen van de FES-middelen wordt opgevangen door de middelen van 'de tweede geldstroom' (de onderzoeksfinanciering door m.n. NWO) voor onderzoek te vergroten. Daarnaast is verruiming van de geldstroom voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek nodig om de innovatiekracht van het bedrijfsleven versterken. De manifestpartijen roepen het nieuwe kabinet op het topsectorenbeleid voor een langere periode te garanderen en hiervoor extra geld te reserveren. Onderzoek en innovatie zijn de motor voor (toekomstige) economische welvaart en welzijn van Nederland.

Bedrijfsleven en kennisinstellingen begrijpen de huidige noodzaak van het terugdringen van het begrotingstekort maar geven aan dat investeringen in onderzoek en innovatie op de lange termijn een hoog rendement opleveren. Zij roepen het nieuwe kabinet op om zodra dat kan het kennisinvesteringsniveau van Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen.