Adviesfunctie KNAW, Werkprogramma per mei 2016

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 2 pagina's | gratis

De Akademie brengt adviezen en verkenningen uit op tal van terreinen. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen binnen en buiten de KNAW.