De toegankelijkheid van gegevens uit publieke en semi-publieke administraties voor wetenschappelijk onderzoek. Update september 2009.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2009 | 8 pagina's | gratis