Adviestaak

KNAW pleit voor ethische beoordelingscommissies informaticaonderzoek

Lees verder

Uitgelicht

Vorige Volgende

De Akademie adviseert de regering op het vlak van science for policy (kennis voor beleid) en op het terrein van policy for science (beleid voor kennis).

In Wetenschap verbindtde strategische agenda van de KNAW voor 2016-2020, heeft de Akademie het voornemen geuit binnen het vlak van science for policy – via de samenwerkende koepels van academies – aan te sluiten bij adviesonderwerpen die bij het Scientific Advice Mechanism (SAM) van de Europese Commissie spelen.

De adviesagenda van de KNAW

De Akademie brengt advies uit op tal van onderwerpen die de wetenschap betreffen. De adviesagenda van de KNAW is een doorlopende agenda met lopende en voorgenomen adviezen; er kunnen onderwerpen bijkomen of afvallen. De strategische agenda van de KNAW geeft op hoofdlijnen invalshoeken voor de adviesagenda.

Voor de uitvoering van haar adviestaak heeft de KNAW vijf adviesraden ingesteld. Leden van de adviesraden zijn ervaren mensen uit de praktijk van de wetenschap. De adviesraden dragen adviesonderwerpen aan binnen de kaders van de strategische agenda van de KNAW. De voorzitters van de adviesraden, de voorzitter van het KNAW-bestuur, de algemeen directeur en de beleidsmedewerkers van de afdeling BWK komen enkele malen per jaar bijeen om de adviesagenda te bespreken.

Totstandkoming van adviezen van de KNAW

Voor de totstandkoming van haar adviezen heeft de KNAW een handleiding (pdf) opgesteld.

In het kader van haar adviestaak brengt de Akademie adviesrapporten, verkenningsrapporten, briefadviezen en visiedocumenten uit. Die worden opgesteld door steeds wisselende commissies van deskundigen. De commissieleden werken in de regel belangeloos aan een rapport of document mee.

De onafhankelijkheid van de commissieleden en de kwaliteit van het rapporten of document worden door de Akademie gewaarborgd via de gedragscode belangenverstrengeling en peer review.