Bestuur en organisatie

De KNAW is zowel genootschap van excellente wetenschappers als institutenorganisatie. Het bestuur van de KNAW stelt de hoofdlijnen van het beleid en de begroting vast. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur. De directeur instituten draagt zorg voor het beleid van de institutenorganisatie.

Bestuur

Het bestuur van de Akademie bestaat uit de president, de vicepresident, de algemeen secretaris en drie bestuursleden. Zij worden benoemd door de leden.

Wetenschappelijk genootschap

Het genootschap bestaat uit twee afdelingen: de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde. Beide afdelingen hebben een bestuur. De verenigde vergadering van beide afdelingen komt in beginsel eens per jaar bijeen. Zij benoemt uit haar midden een bestuur en stelt de reglementen vast.

Afdeling Letterkunde

Deze afdeling omvat de geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen.

Afdeling Natuurkunde

Deze afdeling bestrijkt de wetenschapsgebieden wiskunde, natuurwetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen.

Directie

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KNAW-organisatie. 

Stafbureau

Het stafbureau ondersteunt de algemeen directeur bij de uitvoering van haar taken. 

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie is een platform van vijftig jonge wetenschappers (25-45 jaar) die internationaal tot de top van hun vakgebied behoren. Zij organiseert activiteiten op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De KNAW faciliteert De Jonge Akademie, maar zij opereert onafhankelijk.

De Akademie van Kunsten

De Akademie van Kunsten is een platform van vijftig prominente kunstenaars uit de hele breedte van de kunsten. Zij heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst te bevorderen.