Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.

  • Het instituut doet daartoe onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem.
  • Het publiceert over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën.
  • Het organiseert debatten over vraagstukken en dilemma’s op het gebied van wetenschap en technologie.

Directie/management

Bezoekadres

Anna van Saksenlaan 51
2593 HW Den Haag

Postadres

Postbus 95366
2509 CJ Den Haag
Telefoon: 070 342 1542

info@rathenau.nl

Website
Wetenschapsportal NARCIS