G.H. Jones

Titels Prof.
Voorletters G.H.
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Engels recht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 1991