L.H. Galand

Titels Prof. dr.
Voorletters L.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar École Pratique des Hautes Études
Vakgebieden Klassieke taal- en letterkunde
Leeropdracht Berberse filologie
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Buitenlands lid
Sinds 2001
Buitenlands lid van Domein Geesteswetenschappen