H.G. Avé Lallemant

Titels Prof. dr.
Voorletters H.G.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar Rice University
Vakgebieden Aardwetenschappen
Leeropdracht Structurele geologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1987