R. Barents

Titels Prof. mr.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM/hoofdmedewerker afd. onderzoek en documentatie Hof van Justitie va
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Europees gemeenschapsrecht
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1995