A. Bax

Titels Dr. ir.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Wetenschappelijk medewerker
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 1994
Verbonden aan National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
Laboratory of Chemical Physics
Building 5, Room 126
MD 20892-0520 BETHESDA
Verenigde Staten
tel.  +1-301-4962848