J.M. Vandenberg

Titels Dr.
Voorletters J.M.
Vakgebieden Chemische technologie, procestechnologie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Correspondent
Sinds 2001