Norbert Corver

Titels Prof. dr.
Voorletters N.F.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar Nederlandse Taalkunde
Vakgebieden Germaanse taal- en letterkunde
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Trans 10
3512 JK Utrecht
tel.  030 253 8000
Onderzoek/publicaties