Michiel Baud

Titels Prof. dr.
Voorletters J.M.
Hoofdfunctie Directeur CEDLA
Vakgebieden Geschiedenis
Leeropdracht De bestudering van Lantijns-Amerika in vergelijkend perpectief
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Latin American Research and Documentation Centre (CEDLA)
Roeterstraat 33
1018 WB Amsterdam
tel.  020 525 3498
j.m.baud@cedla.nl
Onderzoek/publicaties