Jeroen van den Hoven

Titels Prof. dr.
Voorletters M.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Informatica
  Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschapen en techniek
  Wijsbegeerte
Leeropdracht Ethiek en techniek
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Postbus 5015, b4.210
2600 GA Delft
tel.  015 278 8547
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties