D. van Dalen

Titels Prof. dr.
Voorletters D.
Vakgebieden Wijsbegeerte
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Department of Philosophy
Postbus 80126
3508 TC UTRECHT
tel.  030-2531834
dirk.vandalen@phil.uu.nl