Henk Harmsen

Titels Dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Adjunct-directeur/directeur organisatie DANS
Verbonden aan Data Archiving and Networked Services
Postbus 93067
2509 AB Den Haag
tel.  070 344 6484
henk.harmsen@dans.knaw.nl