E. Vanhoutte

Titels Dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Coördinator CTB
Verbonden aan Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie
Koningstraat 18
B-9000 GENT
België
tel.  +32-9-2659351
edward.vanhoutte@kantl.be