Carla Sieburgh

Titels Prof. mr. drs.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Burgerlijk recht (Europees rechtelijke aspecten)
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Secretaris van Sectie Rechtswetenschappen
Lid van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
tel.  024 361 1083
c.sieburgh@jur.ru.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties