Philip Scheltens

Titels Prof. dr.
Voorletters P.
Hoofdfunctie Neuroloog/directeur Alzheimercentrum
Vakgebieden Neurologie
Leeropdracht Cognitieve neurologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2011
Algemeen secretaris van KNAW
Verbonden aan VUmc Alzheimercentrum
Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam
tel.  020 444 0816
p.scheltens@vumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties