Eric Opdam

Titels Prof. dr.
Voorletters E.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UVA
Vakgebieden Functies, differentiaalvergelijkingen
  Meetkunde, topologie
  Fourieranalyse, functionaalanalyse
  Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Wiskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Wiskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2012
Lid van TWINS-raad
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties