Harold Bekkering

Titels Prof. dr.
Voorletters H.
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2016
Lid van Jury Hendrik Muller Prijs
Lid van Jury KNAW Onderwijsprijs
Onderzoek/publicaties

Bekkering houdt zich bezig met de vraag wat voor mechanismes in de hersenen de menselijke interactie bepalen. Hoe komen we tot doelgerichte acties, en hoe beïnvloeden we elkaar daar in?

Zijn onderzoek is breed georiënteerd en hij heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van imitatie, leren, taal, sociale cognitie, robotica, sociale coöperatie en cognitieve ontwikkeling. Daarbij maakt hij gebruik van zowel traditionele methoden in de psychologie als van technieken uit de neurowetenschappen.

Bekkering publiceert in toptijdschriften maar schrijft ook populairwetenschappelijke boeken over onderwerpen als het lerende kind en robotica.