Hans Ankum

Titels Prof. mr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UvA
Vakgebieden Rechtswetenschappen
Leeropdracht Romeins recht en rechtsgeschiedenis
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1986
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 1030
1000 BA Amsterdam
tel.  020 525 3408