Hein de Baar

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.J.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Geochemie, geofysica
  Hydrosfeerwetenschappen
Leeropdracht Oceanografie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Aardwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Plaatsvervangend voorzitter van Raad voor Aard- en Levenswetenschappen (RAL)
Lid van Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222 369 465
hein.de.baar@nioz.nl
Onderzoek/publicaties