Hein de Baar

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.J.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar RUG
Vakgebieden Hydrosfeerwetenschappen
  Geochemie, geofysica
Leeropdracht Oceanografie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222 369 465
hein.de.baar@nioz.nl
Onderzoek/publicaties