Stan Gielen

Titels Prof. dr.
Voorletters C.C.A.M.
Hoofdfunctie Voorzitter NWO
Vakgebieden Biofysica, klinische fysica
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2010
Voorzitter van Commissie onderzoek non-humane primaten
Secretaris van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Adviserend lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan NWO
Laan van Nieuw Oost Indie 300
Postbus 93138
2509 AC Den Haag
tel.  070 349 4002
s.gielen@nwo.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties