Gert Jan van Heijst

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters G.J.F.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUE
Vakgebieden Theoretische fysica, (kwantum)mechanica
  Chemische technologie, procestechnologie
  Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Natuurkunde
Leeropdracht Stromingsleer
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1997
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Technische Universiteit Eindhoven
Vakgroep Transportfysica
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
tel.  040-2472722
g.j.f.v.heijst@tue.nl
Onderzoek/publicaties