Aad de Hoop

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters A.T.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Technische wetenschappen
Leeropdracht Theoretische elektriciteitsleer en toegepaste wiskunde
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1989
Adviserend lid van Sectie Wiskunde
Verbonden aan Technische Universiteit Delft
Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Postbus 5031
2600 GA Delft
tel.  015-2785203
a.t.dehoop@tudelft.nl