André Knottnerus

Titels Prof. dr.
Voorletters J.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar UM
Vakgebieden Eerstelijnsgeneeskunde (inclusief huisartsgeneeskunde)
Leeropdracht Huisartsgeneeskunde
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Verbonden aan Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Postbus 20004
2500 EA Den Haag
tel.  070 356 4600/070 356 4613
knottnerus@wrr.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties