Frits Kortlandt

Titels Prof. dr.
Voorletters F.H.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Romaanse taal- en letterkunde
Leeropdracht Balto-Slavische talen en de descriptieve en vergelijkende taalwetenschappen
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1986
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel.  071 527 2501
f.kortlandt@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties