Ben de Kruijff

Titels Prof. dr.
Voorletters B.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Biotechnologie
  Histologie, celbiologie
  Biochemie
  Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
  Nanotechnologie
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Kanker
Leeropdracht Moleculaire biologie van biomembranen
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1994
Verbonden aan Universiteit Utrecht
CBLE, Vakgroep Biochemie van Membranen
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 1607
b.de.kruijff3@kpnplanet.nl
Onderzoek/publicaties