Henk Lekkerkerker

Titels Prof. dr.
Voorletters H.N.W.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Fysische chemie
Leeropdracht Fysische scheikunde en colloïdchemie
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1996
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Van 't Hoff Laboratorium voor Fysische en Colloïdchemie
Padualaan 8
3584 CH Utrecht
tel.  030 253 2547
h.n.w.lekkerkerker@chem.uu.nl
Onderzoek/publicaties