Eduard Looijenga

Titels Prof. dr.
Voorletters E.J.N.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Algebra, groepentheorie
Leeropdracht Meetkunde, zuivere wiskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1995
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Faculteit Bètawetenschappen
Postbus 80010
3508 TA Utrecht
tel.  030 253 1535
e.j.n.looijenga@uu.nl
Onderzoek/publicaties