Jos van der Meer

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Infecties, parasitologie, virologie
  Levenswetenschappen, geneeskunde en gezondheidszorg
  Geneeskunde
  Immunologie, serologie
  Organen en orgaansystemen
  Inwendige geneeskunde
Leeropdracht Algemene interne geneeskunde
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2003
President van European Academies Science Advisory Council (EASAC)
Voorzitter van Joint Working Committee for Scientific Research Cooperation Indonesia Netherland
Lid van Trippenhuiscommissie
Verbonden aan Univeristair Medisch Centrum St. Radboud
Algemene Interne Geneeskunde
Huispost 463
6500 HB Nijmegen
tel.  024 361 4763
Jos.vanderMeer@radboudumc.nl
Onderzoek/publicaties