Rudy Rabbinge

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters R.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Landbouw en tuinbouw
  Biologie
  Ecologie
  Ontwikkelingsstudies
Leeropdracht Duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Biologie
Lidmaatschap Lid
Sinds 2007
Verbonden aan Wageningen Universiteit
Sustainable Development & Food Security
Postbus 102
6700 AC Wageningen
tel.  0523 657 520
rudy.rabbinge@wur.nl
Onderzoek/publicaties