David Reinhoudt

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters D.N.
Hoofdfunctie deeltijdhoogleraar UT/deeltijdhoogleraar RUN
Vakgebieden Organische chemie
Leeropdracht Applied Chemistry
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1998
Adviserend lid van Sectie Technische Wetenschappen
Verbonden aan Universiteit Twente
Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 2981
d.n.reinhoudt@utwente.nl