Titia Sixma

Titels Prof. dr.
Voorletters T.K.
Hoofdfunctie Groepsleider NKI
Vakgebieden Kanker
  Biofysica, klinische fysica
  Biochemie
Leeropdracht Structuur en functie van eiwitten
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Geneeskunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Nederlands Kanker Instituut
Afdeling Biochemie
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
tel.  020 512 1959
t.sixma@nki.nl
Onderzoek/publicaties