Jan Vranken

Titels Prof. mr.
Voorletters J.B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar TiU
Vakgebieden Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Methodologie van het privaatrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 1993
Onderzoek/publicaties