Joan van der Waals

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar UL
Vakgebieden Natuurkunde
Leeropdracht Experimentele fysica
Afdeling Afdeling Natuurkunde
Sectie Sectie Scheikunde
Lidmaatschap Lid
Sinds 1971
Lid van Trippenhuiscommissie
Adviserend lid van Sectie Natuur- en Sterrenkunde
Verbonden aan Universiteit Leiden
Huygens Laboratorium, Afdeling MAT
Postbus 9504
2300 RA Leiden
tel.  071 527 5910