Maarten Prak

Titels Prof. dr.
Voorletters M.R.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Moderne en contemporaine geschiedenis
  Geschiedenis
  Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen
Leeropdracht Sociale en economische geschiedenis
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap
Bestuurslid van KNAW
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Universiteit Utrecht
Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Drift 6
3512 BS Utrecht
tel.  030 253 2159
m.prak@uu.nl
Onderzoek/publicaties