Vino Timmerman

Titels Prof. mr.
Voorletters L.
Hoofdfunctie Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden/hoogleraar UL
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
  Burgerlijk (proces) recht
Leeropdracht Handelsrecht en ondernemingsrecht
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Verbonden aan Hoge Raad der Nederlanden
Postbus 20303
2500 EH 'S-GRAVENHAGE
tel.  070-3611311
l.timmerman@hogeraad.nl
Onderzoek/publicaties