Joop van Lenteren

Titels Prof. dr.
Voorletters J.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar WUR
Vakgebieden Ecologie
  Ontwikkelingsstudies
  Biologie
  Biogeografie, taxonomie
  Landbouw en tuinbouw
  Natuur en landschap
Leeropdracht Entomologie
Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2001
Adviserend lid van Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Verbonden aan Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Departement Entomologie
Postbus 8031
6700 EH WAGENINGEN
tel.  0317-482327
joop.vanlenteren@wur.nl
Onderzoek/publicaties