Sef Heijnen

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Biochemie
  Biotechnologie
Leeropdracht Bioprocestechnologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Adviserend lid van Sectie Scheikunde
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit der Technische Natuurwetenschappen
Sectie Bioproceskinetiek
Julianalaan 67
2628 BC Delft
tel.  015 278 2341
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties