Ernestine van der Wall

Titels Prof. dr.
Voorletters E.G.E.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Leeropdracht Geschiedenis v/h christendom en v/d leerstellingen v/d christelijke godsdienst
Domein Geesteswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Adviserend lid van Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Godsdienstwetenschappen - kamer 203c
Matthias de Vrieshof 1
2311 BZ Leiden
tel.  071-5272575
e.g.e.van.der.wall@religion.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties