Jan Willem Gunning

Titels Prof. dr.
Voorletters J.W.
Hoofdfunctie Emeritus hoogleraar VU
Vakgebieden Economie en bedrijfskunde
Leeropdracht Ontwikkelingseconomie
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Jury Hendrik Muller Prijs
Adviserend lid van Domein Geesteswetenschappen
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam
Afdeling Algemene en Ontwikkelingseconomie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 6141
j.w.gunning@vu.nl
Onderzoek/publicaties