Nico Schrijver

Titels Prof. mr.
Voorletters N.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Politicologie
  Internationaal recht
  Rechtswetenschappen
Leeropdracht Internationaal Publiekrecht
Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2008
Voorzitter van Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening
Voorzitter van Sectie Rechtswetenschappen
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 9520
2300 RA Leiden
tel.  071 527 7578
n.j.schrijver@law.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties