Jaap Sinninghe Damsté

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters J.S.
Hoofdfunctie Afdelingshoofd Mariene Biochemie en Toxicologie NIOZ/hoogleraar UU
Vakgebieden Geochemie, geofysica
  Biologie
  Paleontologie, stratigrafie
Leeropdracht Moleculaire paleontologie
Domein Natuur- en Technische Wetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2005
Voorzitter van Adviescommissie Ammodo KNAW Awards (Natural Sciences)
Adviserend lid van Sectie Biologie
Verbonden aan Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Postbus 59
1790 AB Den Burg
tel.  0222 369 550
damste@nioz.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties