Pearl Dykstra

Titels Prof. dr.
Voorletters P.A.
Hoofdfunctie Hoogleraar EUR
Vakgebieden Demografie
  Sociologie
  Gerontologie
Leeropdracht Empirische sociologie
Afdeling Afdeling Letterkunde
Sectie Sectie Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Lidmaatschap Lid
Sinds 2004
Voorzitter van Jury Prijs Akademiehoogleraren
Lid van Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)
Verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Capaciteitsgroep Sociologie Kamer T15-41
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
tel.  010 408 2085/76
dykstra@fsw.eur.nl
Onderzoek/publicaties